Sunday, July 12, 2009

Peter de Villiers, you're on your own

Peter de Villiers het my teleurgestel. Hy het my teleurgestel in sy spankeuses vir die 'squad' teen Namibië, vir die span van die 'Emerging Boks', en uiteindelik het ek nie geweet wat volgende gaan gebeur nie. Die laaste span, en die plaasvervangings was dus, snaaks genoeg, geen verassing nie. Maar, nou wil ek byvoeg. So het Rudolf 'kampstaaldraad', asook Jake White, voor hom, by tye vele van ons verras en teleurgestel. Maar laat ons tog maar ook weer perspektief kry en onsself herinner: ons is nie in die binnekringe van die gesprekke tussen 'coach', agente en spelers nie, ons (ten minste ekself) is geen professionele rugby afrigter wat die fyner tegniese aspekte op 'n daaglikse basis bestudeer, eet en slaap nie, en laatstens, ons elkeen het maar ons eie spesiale, 'besonders begaafde' speler of span. Hierdie uitverkorenes, sit mos nooit 'n voet verkeerd nie, en is, ten minste in ons koppe, 'die beste in die wereld'. Ek het ook 'n paar van hulle... geen name nie, sommige lesers mag dalk naar word.

In elk geval, ek wil nie oor die aspek veel meer uitlaat nie... daaroor spoeg ek gereeld op twitter. Ek wil my eerder uitlaat oor die golf van kritiek teen sy 'media en taal vaardighede', om dit heel diplomaties te stel. Daar is vandag weer 'n 'onderhoud' in 'n Afrikaanse Sondagkoerant, waar de Villiers, op 'n fyn, voorbedagde wyse, uitgehang word en uitgevang word, tot groot genot van lesers en die skielike taalpuriste onder die rugbypubliek. Die meerderheid van Afrikaanse kommentaar op die rubriek, eis Peter se kop. Hy is volgens die kenners, 'n 'verleentheid' vir hulle en vir Suid Afrika se rugby en daarom is dit ook genoeg getuienis dat hy deur die ANC aangedra is en as 'kwota' aanstelling, natuurlik totaal onbevoeg is vir die pos. Die argument loop min of meer so: hy worstel met Engels, hy worstel om homself teenoor joernaliste uit te druk, daarom is hy onbevoeg as rugby afrigter.

Die vraag is, wat skuil agter hierdie ooglopende drogredenasie? Dis eenvoudig: die aandag van die publiek, word hier fyn en baie effektief, weggelei van sy prestasies op die veld, van die ondersteuning en respek wat hy kennelik, onder die huidige Springbok spelers geniet, van sy prestasies op junior vlakke, m.a.w. sy bewese baanrekord. Terwyl Suid-Afrikaanse rugby, destyds onder die presidentskap van Brian van Rooyen en nou Oregin Hoskins, op die kruin van die golf is op die veld, en terwyl die spel onder verskeie gemeenskappe veld wen, maar SARU ook in die internasionale arena hoog aangeskryf is, word daar, doelbewus en meedoenloos, verkies om op ander aspekte soos op sy snor, sy stem, sy privaatlewe, sy geloofsverstaan, sy Engels, sy Afrikaans, en so kan ons aangaan, te fokus, met die doel om die huidige afrigter as belaglik af te maak. As ons eerlik is, sal ons moet erken dat dit duidelik was van die begin af, dat die Afrikaanse media hom geen kans sou gun vir sukses nie. Vanaf die eerste aankondiging, as die 'eerste swart Springbok afrigter', was die lyne getrek en was hy voëlvry. Hierdie aankondiging was 'n oorlogsverklaring.

Maar dis nie al nie. Wat verder gebeur het, was dat daar op opportunistiese wyse, kragte saamgesnoer is met die Britse afrigtingspan en die Britse media, toe die geleentheid hom voordoen, om ons afrigter sielkundig by te kom en sy selfvertroue en selfwaarde te vernietig. Wat het gebeur? Die Britte se gesoute afrigtingspan en string veteraan joernaliste het effektief saamgespan na die reeksnederlaag meestervol maar ook karaktervol geklink is op Loftus Versveld, om die impak te neutraliseer en die grootsheid van die oomblik, in ons onlangse rugbygeskiedenis, te ondermyn. Hul reaksie was te verwagte. Hulle strategie was, met die oog op die derde toets, om Peter de Villiers, een van die sleutels in ons huidge sukses, te teiken en sy beeld in die openbare oog te vernietig. Hy moes geteken word as totaal onbeholpe en dom, 'n karikatuur wat baie subtiel die spot dryf met sy sogenaamde 'kwota-aanstelling'. Hy is 'n hanswors van SA rugby en ons almal moet saamlag. Die tragiese is, dat ons eie magtige Afrikaanse media, hier, by die Britte, die gaping gesien het om verder vir Peter de Villiers bespotlik te maak en te isoleer, in 'n poging om hom finaal uit die weg te ruim. Dit gaan egter hier nie bloot oor vermaaklikheid nie of die derde toets nie. Peter de Villiers se aanvanklike aanstelling is die teiken en binne die groter prent, was dit die ideale geleentheid om aan te gryp, en 'n paar punte te aan te teken. Dit gaan hier om dieper belange as die viering van 'n Suid Afrikaanse suksestorie en om daardeur die moraal van ons land te lig. Peter de Villiers, geteken as simbool van regstellende aksie, en boonop nog 'n self-erkende lid van die ANC, mag nie suksesvol wees nie.

Waar laat dit vir my ? Dit laat my as gewone passievolle, Bok ondersteuner, in 'n moeilike dilemma: aan die een kant is ek ook krities op sekere van sy rugby besluite, ek vind sommige van sy sêgoed uiters snaaks. Tog geniet ek ook sy mens-wees, is gefasineer deur sy popteologie, en sien ek niks fout daarmee om dit uit te wys en daarmee krities om te gaan nie. Ek is seker daarvan dat de Villiers ook daarmee kan saamleef. Aan die ander kant, kan ek myself nie skaar by die kru, bittere aftakeling van die grootse prestasies en die besondere unieke karakter van Peter de Villiers, ons afrigter, die afgelope paar weke nie. Ek vra myself: waar is die Bokke se media en openbare betrekkinge spesialiste wat vir die ware Peter de Villiers moet praat. Ek is nogsteeds diep beïndruk met die waardes wat hy nastreef en die voorbeeld wat hy is in ons land en breer, in besonder vir jong mans asook die hardebaarde in ons gemeenskappe.

Daarom is wat hier gebeur, ongelukkig niks nuut nie en herinner ek my onwillig aan iemand anders wat op 'n stadium vir ons gewaarsku het, 'black man, you're on your own'. Maar dan dink ek, of te wel, dan antwoord ek so half skuldig vir myself, 'maar die dinge het mos verander..' of 'die stryd is mos afgehandel...'. Todat, ek die dagblaaie oopslaan, dit in my ma se taal lees, en tot die pynlike besef kom, PdV, you're (still!) on your own....
Post a Comment

Musings.....